skip to Main Content

Laser Lightful เป็นโรงงานขนาดกลาง ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเท และใจรักในระบบเลเซอร์
วัตถุดิบทุกส่วน การผลิตทุกขั้นตอน เจ้าของโรงงานใส่ใจ และตรวจสอบด้วยตนเองสม่ำเสมอ จึงเป็นเลเซอร์เพียงแบรนด์เดียวที่กล้ารับประกันอะไหล่ทุกส่วน1ปี ในราคามีสมควร ทีมLaser Lightful ได้ผ่านงานขนาดใหญ่ๆมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วน ทั้งในและนอกประเทศ จึงมีประสบการณ์การใช้งานโดยตรง และรับรู้ความำม่สะดวก และต้องการของผู้ใช้งาน

ด้วยเหตุนี้ TS Light & Sound จึงตัดสินใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเลเซอร์แบรนด์Lightfulหนึ่งเดียวในประเทศไทย เราใส่ใจด้านการบริการหลังการขาย และรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนเป็นเวลา1ปี ไม่ว่าจะ แสงจาง หรือ หลอดขาด เราซ่อมให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าเลเซอร์

Back To Top
×Close search
Search