skip to Main Content

TS Light & Sound

เรามีประสบการณ์ในวงการแสงสีเสียงมากว่า20ปี

สินค้าของบริษัทเรา นำเข้าโดยตรงจากโรงงานที่มีคุณภาพ
และ ผลิตสินค้าด้วยวัตถุดิบเกรดAในประเทศไทย
สินค้าของบริษัทฯ จึงมีการรับประกันทุกชิ้น

เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์
พร้อมบริการ ทั้งการให้คำแนะนำ งานติดตั้ง งานเช่า และงานซ่อมแซม

เรามีความสุข ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานดีๆ มีคุณภาพ

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสเราให้บริการ

Back To Top
×Close search
Search