เครื่องทำควัน

Smoke 1500w / DMX

Smoke 1500w DMX up

Smoke 3000w DMX

Smoke Hazor 1500w

Smoke Multi Angle

Mist Haze 1500w

Smoke 1500w LED DMX

Smoke 1500w LED DMX up

Low Fog 3000w DMX

Dry Ice Machine
4000w/6000w

Dry Ice Machine
3500w/6000w


Haze Machine 600w

Water Low Fog Machine 3000w

Smoke Oil

Haze Oil

Heater

Pump

Mist Haze 1000w