ประเภทของสินค้า

เครื่องเสียง DBK

Laser
เลเซอร์

Moving Head
มูฟวิ่งเฮด

Backdrop
ไฟตกแต่งฉาก

Blow Machine
เครื่องพ่น

Spotlight
สปอตไล้ท์

LED Display
LED เอ็ฟเฟ็ค

Effect Light
ไฟเอ็ฟเฟ็ค

Outdoor Light
ไฟนอกอาคาร

Mirror Ball
ลูกแก้วกระจก

Follow Light
ไฟโฟโล่

Controller
เครื่องควบคุมไฟ

Truss Aluminium
ทรัสอลูมีเนียม

Party Stuff
อุปกรณ์งานปาร์ตี้

สินค้า อื่นๆ