Mirror Ball / ลูกแก้วกระจก

เปรียบเทียบขนาดลูกแก้วกับความสูงของคนให้ลูกค้าได้เห็นภาพกันชัดเจนยิ่งขึ้นครับ 

8 นิ้ว / 20.32 ซม.

10 นิ้ว / 25.4 ซม.

12 นิ้ว / 30.48 ซม.

14 นิ้ว / 35.56 ซม.

16 นิ้ว / 40.64 ซม.

18 นิ้ว / 45.72 ซม.

20 นิ้ว / 50.8 ซม.

24 นิ้ว / 60.96 ซม.

26 นิ้ว / 66.04 ซม.

28 นิ้ว / 71.12 ซม.

30 นิ้ว / 76.2 ซม.

32 นิ้ว / 81.28 ซม.

100 ซม.

150 ซม.

มอเตอร์ 8 - 20 นิ้ว

มอเตอร์ 24 นิ้ว - 150 ซม.