40,000 Baht

ตัวอย่างงา อุปกรณ์ และ ราคา ที่ระบุ เป็นเพียงตัวอย่างงานที่เราเคยจัด เพื่อให้ลูกค้าได้พอเห็นถาพงานคร่าวๆเท่านั้น กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันอาจมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าในตัวอย่างงานที่ได้รับชม (ราคาทั้งหมด เป็นราคาในจังหวัดกรุงเทพฯ)

งานแสง

PAR LED 54x3w 3in1 8โคม
PAR LED 54x3w WarmWhite 16โคม
PAR LED 54x3w UV 8โคม
Bubble Machine UV 1เครื่อง
Beam230 RAMBO 4เครื่อง
Moving Laser 4w 2เครื่อง
Laser RGB 4w LD 1เครื่อง
Moving Laser Spider 4เครื่อง
Laser X24 4เครื่อง
CO2 Jet Machine 2เครื่อง
ปืนยิงริบบิ้น พร้อมกระสุน3นัด 1เครื่อง
เครื่องทำหมอก 2เครื่อง
โฟโล่ + นั่งร้าน 2ชั้น 1เครื่อง
Dry Ice 3500w 1เครื่อง
ทรัสอลูมีเนียมตั้งฝั่งตรงข้าม สูง 3เมตร 2เซ็ท
ทรัสอลูมีเนียม Uคว่ำ 8x3เมตร 1เซ็ท
Controller Tiger Touch 1เครื่อง
CODE SDA8 1เครื่อง