150,000 Baht

ตัวอย่างงา อุปกรณ์ และ ราคา ที่ระบุ เป็นเพียงตัวอย่างงานที่เราเคยจัด เพื่อให้ลูกค้าได้พอเห็นถาพงานคร่าวๆเท่านั้น กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันอาจมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าในตัวอย่างงานที่ได้รับชม (ราคาทั้งหมด เป็นราคาในจังหวัดกรุงเทพฯ)

งานแสง

PAR LED 54x3w 3in1 16โคม
PAR LED UV 20โคม
PAR LED Warm White 16โคม
Beam230 30เครื่อง
Laser G 5w 1เครื่อง
Laser RGB 4w 2เครื่อง
Laser RGB X18 2เครื่อง
Laser RGB Y3 4เครื่อง
Moving Laser 4w 2เครื่อง
Bubble Machine UV 3เครื่อง
Paper Shoot 2เครื่อง
Ribbon Machine 2เครื่อง
CO2 LED 2เครื่อง
CO2 LED Gun 1เครื่อง
Foam Jet Machine 1เครื่อง
Haze Machine 4เครื่อง
Smoke 1500w LED 2เครื่อง
Truss Aluminium
Controller Tiger Touch
CODE SDA8