120,000 Baht

ตัวอย่างงา อุปกรณ์ และ ราคา ที่ระบุ เป็นเพียงตัวอย่างงานที่เราเคยจัด เพื่อให้ลูกค้าได้พอเห็นถาพงานคร่าวๆเท่านั้น กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันอาจมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าในตัวอย่างงานที่ได้รับชม (ราคาทั้งหมด เป็นราคาในจังหวัดกรุงเทพฯ)