10,000 Baht

ตัวอย่างงา อุปกรณ์ และ ราคา ที่ระบุ เป็นเพียงตัวอย่างงานที่เราเคยจัด เพื่อให้ลูกค้าได้พอเห็นถาพงานคร่าวๆเท่านั้น กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันอาจมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าในตัวอย่างงานที่ได้รับชม (ราคาทั้งหมด เป็นราคาในจังหวัดกรุงเทพฯ)

ระบบแสง

PAR LED 54x3w 3in1 8โคม
Beam230 4เครื่อง
Laser Spider RGB 2เครื่อง
Haze Machine 1เครื่อง
เครื่องทำฟอง 1เครื่อง
Truss Aluminium
Controller CODE Mini1000
CODE SDA8